Chrudimsko digitálně

Zde si můžete prohlédnout plné texty všech CD obsahující regionální monografie zpracované v projektu Chrudimsko digitálně:

Projektem Chrudimsko digitálně chceme přispět ke zpřístupnění pramenů a literatury o místě, ve kterém žijeme. V první fázi jsme se zaměřili na regionální literaturu, později jsme začali s digitalizací místních novin a na závěr bychom chtěli zpracovávat významné archivní materiály.

Většina základní vlastivědné literatury vznikla do druhé světové války - tyto knihy jsou převážně v presenční příruční knihovně, fond je neúplný a značně opotřebovaný. Regionální dokumenty jsme při zpracování rozčlenili do třinácti celků, vytvořených na základě zeměpisného nebo tematického hlediska. Knihy nám zapůjčily především různé kulturní instituce a pomohli nám i soukromí majitelé.

Finanční podporu jsme získali z grantu Ministerstva kultury a část prostředků jsme do projektu vložili sami. Technické řešení i zpracování jsme svěřili Albertině Icome Praha s. r. o. Výsledek ne vždy splňuje naše očekávání, ale je prvním pokusem spojit prověřené hodnoty minulosti s možnostmi moderních technologií. Doufáme, že se nám podaří nejen tento první krok, ale že s většími zkušenostmi se bude zvyšovat i kvalita celého projektu.

Otevírací doba

Oddělení dospělých čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno

Oddělení dětských čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno