Knížka pro prvňáčka 2013

Středa 19.června byla velkým dnem pro prvňáčky ZŠ Dr. J. Malíka. V obřadní síni Městského úřadu jim byla slavnostně předána panem starostou Mgr. Petrem Řezníčkem Knížka pro prvňáčka. Naše knihovna se do tohoto projektu zapojuje každoročně a odměňuje touto knížkou vždy dvě nejaktivnější první třídy ve městě.

Od pasování na čtenáře každý měsíc navštěvovaly děti ze ZŠ Dr. J. Malíka knihovnu, zapojovaly se do všech projektů. Proto si knížku plnou básniček od Radka Malého bezpochybně zaslouží. Poděkování patří také paní učitelce Aleně Jansové a Mgr. Soně Maixnerové. Největší dík však patří  paní Mgr. Ivaně Hutařové, bez které by tento projekt nevznikl a tisíce prvňáčků tak nemohly dostávat každý rok svoji Knížku pro prvňáčka.

Knížka pro prvňáčka 2013
Knížka pro prvňáčka 2013
Knížka pro prvňáčka 2013
Knížka pro prvňáčka 2013
Knížka pro prvňáčka 2013
Knížka pro prvňáčka 2013
Knížka pro prvňáčka 2013
Knížka pro prvňáčka 2013

Otevírací doba

Oddělení dospělých čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno

Oddělení dětských čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno