Dobrovolné knihovny

Městská knihovna Chrudim z pověření Krajské knihovny v Pardubicích vykonává regionální funkci pro veřejné knihovny na území okesu Chrudim. Regionální funkce jsou poskytovány v souladu s § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a jsou hrazeny z dotace Pardubického kraje. V rámci regionálních  funkcí zajišťujeme metodickou a konzultační činnost, tvorbu a distribuci výměnných souborů, pomoc při revizi a aktualizaci fondů obecních knihoven, pořádáme porady a vzdělávací semináře.

V okrese Chrudim pracuje 75 dobrovolných knihoven. V roce 2014 byly otevřeny knihovny ve Rváčově a v Horním Bradle. V roce 2015 naše řady rozšířily knihovny v Hroubovicích a v Bousově.

Katalog výměnného fondu a knihoven, které se postupně připojují do knihovního systému Koha najdete na této adrese https://katalog.region-chrudim.cz/

 

 

Otevírací doba

Oddělení dospělých čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno

Oddělení dětských čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno