Exkurze pro dobrovolné knihovníky

V úterý 2. 12. 2014 jsme se s dobrovolnými knihovnicemi z okresu Chrudim vydaly na tradiční exkurzi. Zdá se, že se stalo pravidlem, že nám při našich cestách nepřeje počasí. Tentokrát to nebyla sněhová kalamita, ale náledí. Ty statečné, které se do Chrudimi odvážily, nelitovaly.

Naší první zastávkou bylo Horní Bradlo. Nejprve jsme se adventně naladily v prodejně vánočních ozdob a pak jsme se vydaly do nově otevřené knihovny, kde nás mile přivítali manželé Cidlinovi. Děkujeme za prohlídku knihovny i výborný pečený čaj a roládu.

Z Horního Bradla jsme se vydaly do kostela sv. Mikuláše ve Rváčově, kde na nás čekal pan starosta Tomáš Dubský, který nás seznámil s historií kostela. Po prohlídce kostela a vzácných křížů na hřbitově jsme se přesunuli do knihovny, která funguje od letošního léta. Také zde jsme byly mile přivítány a pohoštěny (šátečky od paní Dubské byly výborné). Dozvěděly jsme se o pohnutkách, které vedly k znovuotevření knihovny, prohlédly jsme si publikaci o obci Vysočina, fotografie z akcí, které knihovna pořádá a mile si popovídali s paní knihovnicí Ivetou Tichou i s panem starostou.

Třetí zastávkou na naší cestě byla knihovna v Mrákotíně. Tato knihovna prošla spolu s celým obecním domem velkou rekonstrukcí. V Mrákotíně jsme byly překvapeny nádhernou vánoční výstavou, která je ke shlédnutí v sále obecního úřadu. Když jsme se pokochaly krásnými výrobky mrákotínských občanů, prohlédly jsme si knihovnu a u výborného občerstvení a kávy jsme si dopovídaly, co jsme nestihly v předchozích knihovnách.

Moc děkujeme všem knihovnicím, panu starostovi a paní stasrostce za milé přijetí a ostatním knihovnicím v okrese přejeme takto osvícené vedení obce, jaké mají v Bradle, na Vysočině a v Mrákotíně.

Otevírací doba

Oddělení dospělých čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno

Oddělení dětských čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno