Pasování prvňáčků

Za účasti mnoha rodinných příslušníků na galerii a královské družiny krále Abecedníka I. byly děti z prvních tříd chrudimských  základních škol pasovány na rytíře řádu čtenářského. Dostaly komiks, aby našly cestu do knihovny, kde je pro ně připraveno množství zajímavých knih i akcí. Pasování bylo doprovázeno vyhlášením soutěže Lovci perel a šerpováním paní Gabriely Smetanové, která vede v knihovně English reading club.

Otevírací doba

Oddělení dospělých čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno

Oddělení dětských čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno