Vážení čtenáři,

i v tomto semestru pořádáme "Akademii třetího věku". Pro velký zájem se budou jednotlivé přednášky konat ve Spolkovém domě v Palackého ulici. Začátek vždy v 10:00.

Přihlášky jsou k dispozici na dětském oddělení v Městské knihovně, studijní poplatek 300 Kč za semestr se bude vybírat na první přednášce.

A na co se můžete těšit? Zde jsou termíny a témata letošních přednášek:

6.10.  Virtuální procházka po Skutečsku  (Zdena Škrochová)

20.10. Doba Jagelonská (PhDr. Jan Musil)

3.11. Jan Amos Komenský (Mgr. Jana Stejskalová)

24.11. České divadlo 1 (PhDr. Hana Mazurová)

8.12. České divadlo 2 (PhDr. Hana Mazurová)

 5.1. Tříkrálová tradice