Březen je již pátým rokem celostátně vyhlašován jako měsíc čtenářů s cílem posilovat četbu a ocenit zároveň uživatele knihoven všech typů.  Městská knihovna Chrudim se již tradičně připojuje k této aktivitě svým březnovým programem.

První březnový týden proběhne ve stacionářích Pohoda a Jitřenka Týden čtení aneb Čtení sluší každému, protože číst si mohou mladí i staří, zdraví i nemocní.  V domech s pečovatelskou službou  knihovnice připraví besedu na téma Procházka staletími s paní módou a v chrudimské nemocnici navštívíme dětské oddělení s povídáním o knížkách.

Klub seniorů se tento měsíc sejde výjimečně dvakrát. Nejprve 6. 3. v 10.00 hodin před přednáškou Soukromý život Boženy Němcové  udělíme čestné členství nejstarší čtenářce naší knihovny a na závěr měsíce 27. 3. se zejména ženy setkají na tvořivém klubu nad ručními pracemi.

S Igráčkem zavzpomínáme 11. 3. na olympijské hry  uspořádáním výtvarného odpoledne od 15.30 v dětském oddělení  a předáme při této příležitosti vítězům celostátní soutěže cenu, kterou vyhráli při Dni pro dětskou knihu.  Zároveň vybereme svou čtenářskou rodinu - tj. rodinu, která často navštěvuje knihovnu a alespoň jednou měsíčně si vypůjčí knihy domů. V průběhu března budou vyhodnoceny čtenářské rodiny nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2014.

Městská knihovna Chrudim se také zapojí do soutěže Biblioweb o nejlepší webovou stránku knihovny.

S přáním, abyste v knihovně našli přátelské a zajímavé prostředí a objevili kouzlo knih a skrytých příběhů, Vás zveme a těšíme se na Vás.