V pátek 16.srpna se do knihovny vypravily děti z příměstského  tábora  Mama Klubu. Děti musely nejdříve splnit pohádkové úkoly, aby jim knihovnice mohly prozradit, kde najdou poklad. Když byl poklad objeven, si děti namalovaly své skřítky a poslechly si o nich pohádky.