Večer 14. 5. se připojíme k celostátní akci Noc literatury. Ukázky z vybraných děl evropských autorů přečtou Jana Kačer a Adéla Kačerová Kubačáková. Číst se bude ve vestibulu staré radnice od 18.00 hodin, ve výstavní síni divadla v 18.45 a v přednáškovém sále muzea v 19.30.