V pátek 23. března se v naší knihovně koná tradiční Nos s Andersenem. Tentokrát se ponese v prvorepublikovém duchu, proto by děti měli přijít v kostýmu z této doby. Akce začíná v pátek 23.3. v 18.00 hodin a končí v sobotu 24.3. 8.00 hodin a je určená pro děti od 9 – 12 let. Přihlášky a podrobnější informace jsou připraveny na dětském oddělení. Neváhejte, počet nocležníků je omezen.