Městská knihovna Chrudim pořádá k podpoře dětského čtenářství 30.března 2012 již tradiční Noc s Andersenem. Program je připraven k 100. výročí narození Jiřího Trnky.  Na děti čeká kouzelná Zahrada a Trnkobraní. Letošní nocovaní je určeno pro děti od 12 do 15 let, které se zúčastnily literární soutěže a knihovnických táborů.