Letošní Březen měsíc čtenářů byl plný akcí nejen pro čtenáře, ale i nečtenáře. Také letos jsme udělili Čestné členství nejstaršímu čtenáři a tím je pan Miroslav Veselý.

V prvním týdnu proběhl výprodej vyřazených knih, který se těší velkého zájmu. Během Týdne čtení jsme navštívili zdravotnická a sociální zařízení a předčítali klientům z vybrané literatury.

Velký úspěch mělo Listování, které jsme pořádali ve spolupráci s GJR. Lichožrouti Pavla Šruta a Galiny Miklínové vyprodali velký sál gymnázia a pobavili nejen děti. Na začátku představení vystoupili malí kouzelníci Tonička a Adam Palukovi. Výtěžek z této akce byl věnován pro neziskovou organizaci Amalthea, která poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťujeme výkon sociálně-právní ochrany dětí. Knihovna a také diváci představení darovali pro pěstounské rodiny knihy.

Jako každý rok proběhla recitační soutěž Kacafírkův šprým pro SpZŠ Chrudim.

Každý týden se sešly maminky s malými dětmi na Pacičkování, které se koná každou středu.

 Naši posluchači A3V začali jarní semestr na téma Karel IV.

Březen měsíc čtenářů ukončila Noc s Andresenem.