Přijďte si do knihovny zacvičit, protáhnout si záda a seznámit se s některými jógovými pozicemi. To vše hravou formou pod vedením zkušené fyzioterapeutky Anny Minaříkové, Dis.